Vaje za učenje ruščine - E učenje ruščine 


Ruščina je najbolj govorjen slovanski jezik, govori jo skoraj 280 milijonov ljudi. Tako razširjena je tudi zaradi zgodovinskih vplivov, saj je bila uradni jezik carskega imperija in Sovjetske zveze. Najbližji sta ji ukrajinščina in beloruščina, osnovno besedišče pa izhaja iz starocerkvene slovanščine. To je jezik z bogato kulturno tradicijo, jezik, v katerem so napisana največja dela svetovne klasike.Ruščina postaja zadnja leta vedno bolj pomemben jezik tudi v Sloveniji. Medtem ko so slovenski gospodarstveniki in turistični delavci že zdavnaj spoznali pomen znanja ruskega jezika, se povečuje tudi zanimanje za učenje ruščine na slovenskih osnovnih in srednjih šolah.

Izobraževalni center tujih jezikov FIMA ZNANJE vam ponuja poučne, zanimive učne in delovne liste z rešitvami za učenje ruskega jezika za začetnike, kakor tudi za nadaljevalno stopnjo učenja. Vaje ruščine so namenjene odraslim in otrokom, ki bi se radi naučili osnov ruskega jezika, bodisi da poslujejo z Rusijo, bodisi da jim je všeč ruski jezik in kultura. Naš cilj je popolnim začetnikom brez predznanja ruskega jezika na kratek in jedrnat način pojasniti osnove jezika. Učenje ruščine s pomočjo učnih in delovnih listov je primerno tudi za osnovnošolce in dijake, saj smo težja poglavja iz slovnice poskušali obrazložiti na najbolj enostaven način.

Učni in delovni listi ruščine pomagajo učencem v okviru situacij in tem iz vsakdanjega življenja razvijati različne jezikovne zmožnosti (pisanje, branje, govorjenje). Ponujamo tako rusko slovnico kot rusko besedišče, ruske besede so seveda prevedene v slovenščino. Na koncu vsakega delovnega lista so priložene rešitve nalog, za preverjanje znanja. Navodila za vaje ruščine za začetnike so napisana v slovenskem jeziku. Učne in delovne liste iz ruščine lahko učenec rešuje brez pomoči učitelja in se tako v njemu prijetnem okolju popolnoma sam nauči osnove ruskega jezika.

 

Izberite stopnjo:

ruscina-stopnja-1ruscina-stopnja-2ruscina-stopnja-3