Uvrstitveni test angleškega jezika


Pozdravljen tečajnik/tečajnica!

Pred vami je uvrstitveni test iz angleškega jezika.

Izkoristite priložnost, ter preizkusite svoje znanje angleščine. Dobili boste okvirno informacijo o znanju in priporočilo h kateri stopnji se priključite. Da bi bil test vašega znanja čimbolj realen, ga rešite naenkrat brez kakršnekoli pomoči. Reševanje vam ne bi smelo vzeti več kot 45 min. Obvezno morate izpolniti vsa polja.

Želimo Vam veliko sreče pri reševanju!


Ime in priimek (*)

Obvezno izpolni
Telefonska številka (*)

Obvezno izpolni
Elektronska pošta (*)

Obvezno izpolni
1. Introduce yourself in 10 sentences. (Predstavite se v 10 –ih stavkih)

Obvezno izpolni
2. Describe your working day. Opišite vaš delovni dan. (10 stavkov)

Obvezno izpolni
3. How would you describe Slovenia to a foreigner? Kako bi opisali Slovenijo tujcu? 5-10 stavkov

Obvezno izpolni

4. Choose the best answer. Mark it with an X. If you do not know the answer, leave it blank.

_____ name is Robert. (*)
Obvezno izpolni
They _____ from Spain. (*)
Obvezno izpolni
_____ are you from? (*)
Obvezno izpolni
What do you do? I’m _____ student. (*)
Obvezno izpolni
Peter _____ at seven o’clock. (*)
Obvezno izpolni
_____ you like this DVD? (*)
Obvezno izpolni
We _____ live in a flat. (*)
Obvezno izpolni
Wednesday, Thursday, Friday, _____ (*)
Obvezno izpolni
_____ he play tennis? (*)
Obvezno izpolni
Have you _____ a car? (*)
Obvezno izpolni
We don’t have _____ butter. (*)
Obvezno izpolni
_____ some money here. (*)
Obvezno izpolni
We _____ got a garage. (*)
Obvezno izpolni
Those shoes are very _____ . (*)
Obvezno izpolni
Have you got a pen? Yes, I _____ . (*)
Obvezno izpolni
It is a busy, _____ city. (*)
Obvezno izpolni
They _____ at home yesterday. (*)
Obvezno izpolni
I _____ there for a long time. (*)
Obvezno izpolni
He didn’t _____ glasses. (*)
Obvezno izpolni
The restaurant was _____ busy. (*)
Obvezno izpolni
Do you like the red _____ ? (*)
Obvezno izpolni
He _____ to Brazil on business. (*)
Obvezno izpolni
Yesterday was the _____ of April. (*)
Obvezno izpolni
She’s got _____ hair. (*)
Obvezno izpolni
I _____ play football at weekend. (*)
Obvezno izpolni
I _____ in an armchair at the moment. (*)
Obvezno izpolni
My brother is older _____ me. (*)
Obvezno izpolni
Their car is _____ biggest on the road. (*)
Obvezno izpolni
It’s the _____ interesting of his films. (*)
Obvezno izpolni
The phone’s ringing: _____ answer it. (*)
Obvezno izpolni
Do you _____ classical or rock music? (*)
Obvezno izpolni
He has _____ breakfast. (*)
Obvezno izpolni
The _____ have seen it before. (*)
Obvezno izpolni
I’ve never met an actor _____ . (*)
Obvezno izpolni
_____ is a very good exercise. (*)
Obvezno izpolni
Have you _____ been on a winter sports holiday? (*)
Obvezno izpolni
I can’t _____ another language. (*)
Obvezno izpolni
They _____ pay for the tickets. (*)
Obvezno izpolni
_____ old is their car? (*)
Obvezno izpolni
Are you _____ for one or two weeks? (*)
Obvezno izpolni
Stephen _____ to visit his parents. (*)
Obvezno izpolni
I don’t _____ getting up early. (*)
Obvezno izpolni
We _____ like to see the mountains. (*)
Obvezno izpolni
They _____ ever check their emails. (*)
Obvezno izpolni
They won’t come, _____ they? (*)
Obvezno izpolni
He _____ know how to spell it. (*)
Obvezno izpolni
Carla _____ to the radio yesterday. (*)
Obvezno izpolni
They _____ come to the cinema with us. (*)
Obvezno izpolni
I like this song. _____ do I. (*)
Obvezno izpolni
We _____ them at eight o’clock. (*)

Obvezno izpolni
Have you ever _____ in a jazz band? (*)

Obvezno izpolni
This is _____ than I thought. (*)

Obvezno izpolni
Can you tell me the way _____ ? (*)

Obvezno izpolni
Were you _____ to open the door? (*)

Obvezno izpolni
Everybody _____ wear a seat belt in the car. (*)

Obvezno izpolni
Tom has lived in this town _____ three years. (*)

Obvezno izpolni
We _____ work in that factory. (*)

Obvezno izpolni
_____ does your boyfriend look like? (*)

Obvezno izpolni
I’ve got _____ many problems. (*)

Obvezno izpolni
If we get up in time, _____ the train. (*)

Obvezno izpolni
They _____ to go to France for a year. (*)

Obvezno izpolni
I’m writing _____ ask you to explain. (*)

Obvezno izpolni
He said that most problems _____ by teenagers. (*)

Obvezno izpolni
Football _____ in most countries. (*)

Obvezno izpolni
Your work is _____ better. (*)

Obvezno izpolni
The problem was _____ solved (*)

Obvezno izpolni
We had not _____ heard the news. (*)

Obvezno izpolni
We arrived at the station, but the bus _____ earlier. (*)

Obvezno izpolni
We can _____ walk or go by car. (*)

Obvezno izpolni
If I _____ enough money, I’d buy a new car. (*)

Obvezno izpolni
It _____ correctly. (*)

Obvezno izpolni
It _____ be possible some time in the future. (*)

Obvezno izpolni
They _____ an old photograph of the place. (*)

Obvezno izpolni
I _____ I had been able to meet her. (*)

Obvezno izpolni
We’ll have taken our exams _____ this time next month. (*)

Obvezno izpolni
The solution had been found, _____ we hadn’t realised it. (*)

Obvezno izpolni
They _____ heard us coming, we were making a lot of noise. (*)

Obvezno izpolni

5. Choose the best option.

...... to the theatre for ages. (*)

Obvezno izpolni
A motorbike ......... a car. (*)

Obvezno izpolni
I told him ...... (*)

Obvezno izpolni
I wish ...... (*)

Obvezno izpolni
...... after the accident. (*)

Obvezno izpolni
(*)
Obvezno izpolni
(*)
Obvezno izpolni
What do you think...... ten years from now? (*)
Obvezno izpolni
(*)
Obvezno izpolni

Upamo, da ste izpolnili vsa polja, sicer vaš test ne bo oddan. Hvala za sodelovanje!

Odgovor dobite po e-pošti v nekaj dneh.
Želimo vam krasen dan.
Fima znanje


Antispam - Prepišite znake
Antispam - Prepišite znake

Invalid InputHitri kontakt

vpis

  

 

            FIMA ZNANJE


kontakt-naslov-otimizacija-spletnih-strani
Osojnikova cesta 3, Ptuj
Partizanska c. 5, Maribor

kontakt-gsm-otimizacija-spletnih-strani
031 767 435
kontakt-telefon-otimizacija-spletnih-strani
 02 62 00 788

kontakt-eposta-otimizacija-spletnih-strani
petra@b2b-group.net
kontakt-eposta-otimizacija-spletnih-strani

andreja@b2b-group.net

 

FIMA PREVAJANJE

Potrebujete prevod?


Všečkaj nas na facebooku